Giới Thiệu Tính Năng Pháp Bảo

Trong game có tổng cộng 12 cấp độ Pháp Bảo. Cấp độ càng cao Pháp Bảo càng đẹp , tăng phúc lực chiến cho nhân vật càng cao.
 
1. Nâng Cấp Pháp Bảo: Người chơi muốn nâng cấp giai của Pháp Bảo cần sử dụng " Đá Tiến Giai Pháp Bảo" . Cấp độ càng cao thì số lượng đá tiến giai cần sử dụng càng lớn.


 
2. Pháp Bảo Linh : Tính năng sử dụng đan Pháp Bảo để nâng cấp . Đan Pháp Bảo chia làm 4 cấp độ  Sơ - Cao - Đặc - Chí .  Đan dược cấp độ càng cao thì càng khó kiếm.  Tăng cấp Pháp Bảo Linh sẽ tăng trực tiếp chỉ số Công, bạo, thủ , sinh lực v...v cho nhân vật.
 
4. Hóa Hình : Ảo hóa Pháp Bảo. Các ảo hóa Pháp Bảo người để cho Pháp Bảo mình đẹp hơn ngầu hơn . Người chơi cần tham gia các hoạt động event của game để nhận được.Chúc các bạn chơi game vui vẻ!